201901.31
0

Curso de Certificación Profesional de Socorrismo en Espazos Acuáticos Naturais (Actualizada)

Modalidade: Presencial Lugar: FESSGA Precio: 1300€ Horas: 420H Duración: Do 1 de febreiro ó 26 de maio de 2019. A Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia (FESSGA), Centro Formador Acreditado pola Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia, para a formación de certificados de profesionalidade, convoca o curso AFDP0209 Socorrismo en espazos…

201810.11
0

FESSGA – Curso de Adaptación de la Activ. Física y Deportiva al SOS (CAFDO-IA) y (CAFDO-EAN)

Modalidade: Presencial Lugar: FESSGA Precio: 395€ Horas: 500H Duración: Del 19 de octrubre al 18 de noviembre de 2018. A Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia (FESSGA), Centro Formador Acreditado pola Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia, para a formación de certificados de profesionalidade, convoca un Curso de Adaptación da Actividade…

201810.11
0

Curso de Certificado Profesional de Socorrismo en Instalacións Acuáticas

Modalidade: Presencial Lugar: FESSGA Prezo: 1.300€ Horas: 370H Duración: Do 19 de outubre ó 15 de marzo de 2019. A Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia (FESSGA), Centro Formador Acreditado pola Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia, para a formación de certificados de profesionalidade, convoca o curso AFD096_2 Socorrismo en instalacións…