Curso de Certificación Profesional de Socorrismo en Espazos Acuáticos Naturais (Actualizada)

Modalidade: Presencial
Lugar: FESSGA
Precio: 1300€
Horas: 420H

Duración: Do 1 de febreiro ó 26 de maio de 2019.

A Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia (FESSGA), Centro Formador Acreditado pola Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia, para a formación de certificados de profesionalidade, convoca o curso AFDP0209 Socorrismo en espazos acuáticos naturais (Regulado polo RD 711/2011 e RD 611/2013), que contén as seguientes unidades de competencia:

  • UC0269_2: Executar técnicas específicas de natación con eficacia e seguridade.
  • UC1082_2: Previr accidentes ou situacóns de emerxencia en espazos acuáticos naturais.
  • UC1083_2: Rescatar a persoas en caso de accidente ou situación de emerxencia en espazos acuáticos naturais.
  • UC0272_2: Asistir como primeiro intervinte no caso de accidente ou situación de emerxencia.

A data límite de inscripción foi o 02 de outubre. No caso de querer matrícularse a última hora, pódese preguntar si quedan vacanteslibres. Más información en la FESSGA.