Folla de inscrición

Folla de baixa

Entregar na piscina de Carballo Calero, a calquera dos monitores do Club SYSCA.