Curso de Certificado Profesional de Socorrismo en Instalacións Acuáticas

Modalidade: Presencial
Lugar: FESSGA
Prezo: 1.300€
Horas: 370H

Duración: Do 19 de outubre ó 15 de marzo de 2019.

A Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia (FESSGA), Centro Formador Acreditado pola Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia, para a formación de certificados de profesionalidade, convoca o curso AFD096_2 Socorrismo en instalacións acuáticas (Regulado polo RD 711/2011 e RD 611/2013), que contén as seguientes unidades de competencia:

  • UC0269_2: Executar técnicas específicas de natación con eficacia e seguridade.
  • UC0270_2: Previr accidentes ou situacións de emerxencia en instalación acuáticas, velando pola seguridade dos usuarios.
  • UC0271_2: Rescatar a persoas en caso de accidente ou situación de emerxencia en instalacións acuáticas.
  • UC0272_2: Asistir como primeiro intervint no caso de accidente ou situación de emerxencia.

A data límite de inscripción foi o 02 de outubre. No caso de querer matrícularse a última hora, pódese preguntar si quedan vacanteslibres. Más información en la FESSGA.