FESSGA – Curso de Adaptación de la Activ. Física y Deportiva al SOS (CAFDO-IA) y (CAFDO-EAN)

Modalidade: Presencial
Lugar: FESSGA
Precio: 395€
Horas: 500H

Duración: Del 19 de octrubre al 18 de noviembre de 2018.

A Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia (FESSGA), Centro Formador Acreditado pola Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia, para a formación de certificados de profesionalidade, convoca un Curso de Adaptación da Actividade Física e Deportiva ó Socorrismo en instalacións acuáticas e espazos acuáticos naturais para os alumnos xa titulados no Grado en Ciencias da Actividade Física e do Deporte e Técnicos de Actividades Físico Deportivas.

Este curso ten unha duración de 500 horas formativas, cada un, das cales: 100 horas son formativas, 160 horas son prácticas a realizar nun centro de libre elección do alumno e 240 horas convalidaríanse coa realización de unha proba de acceso antes do inicio do curso. Más información en la FESSGA.